Archiwum kategorii: Aktualności

Umowa o współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy

Juliusz Piwowarski Apeiron

W dniu 20 stycznia 2017r. została podpisana umowa o współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy. Uczelnia którą reprezentował Kanclerz doc. Filip Sikora.jest najstarszą uczelnią niepubliczną w Bydgoszczy. Działa w oparciu o koncepcję uniwersytetu przedsiębiorczości, w modelu organizacji uczącej się. Misja tej uczelni została wypracowana w wyniku wieloletniego gromadzenia i rozwijania doświadczeń łączenia edukacji z nauką i przedsiębiorczością. Filarami działalności Wyższej Szkoły Gospodarki są umiejętności, kompetencje i praktyczne ich zastosowanie.

Apeiron uczelnią roku

Juliusz

Z wielką radością informuję, że decyzją Kapituły Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie została Laureatem Godła Uczelnia Wyższa Roku 2016. Tegoroczna edycja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Wśród tak dużej konkurencji Kapituła Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej wyróżniła Uczelnie zaangażowane w pracę dydaktyczną, kształtowanie wizerunku instytucji bogatej wartości. Certyfikat ten jest wyrazem uznania dla Uczelni za wdrażanie najlepszych praktyk edukacyjnych oraz promowanie przyjaznej kultury organizacyjnej.

Nauki o bezpieczeństwie, zagadnienia elementarne

Julusz

Polecam nową publikację szczególnie przydatną dla osób chcących ugruntować swoje podstawy teorii nauk o bezpieczeństwie. Monografia może być pomocna zarówno dla wykładowców prowadzących przedmioty pomocnicze względem nauk o bezpieczeństwie, jak i osób studiujących na kierunkach odnoszących się do teorii i praktyki różnych sfer bezpieczeństwa.

Do pobrania pod adresem:
http://apeiron.edu.pl/wp-content/uploads/2016/12/Nauki_o_bezp_zag_element.pdf

Wykłady na Vasil Levski National Military University – Bułgaria

W dniach od 17 do 20 października 2016 r. prowadziłem gościnnie wykłady dla studentów na Wydziale Sił Lądowych Vasil Levski National Military University w Bułgarii. Tematykę wykładów była następująca: 1. Koncepcja kultury bezpieczeństwa na przykładzie Japonii w epoce globalizacji. 2. Podstawowe kategorie nauk o bezpieczeństwie. 3. Kapitał ludzki i społeczny jako elementy kultury bezpieczeństwa. 4. Funkcje teorii bezpieczeństwa.

Wywiad w Dzienniku Polskim

W dniu 27 września 2016r. ukazał się w Dzienniku Polskim wywiad, którego tematem było „Bezpieczeństwo nie tylko w teorii, ale i w praktyce”. Zapraszam do lektury, całość dostępna jest na stronach internetowych Dziennika Polskiego pod adresem: http://www.dziennikpolski24.pl/magazyny/a/bezpieczenstwo-nie-tylko-w-teorii-ale-i-w-praktyce,10672098/

Erasmus+ podpisanie umowy o współpracy

Juliusz

Dnia 1 czerwca 2016 r. została podpisana umowa o współpracy w ramach programu Erasmus+ pomiędzy Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie a Akademią Sił Lądowych im. Nicolae Balcescu w Sibiu (Rumunia). Akademię reprezentował jej Rektor BG Prof. Eng. Ghita Barsan. Podpisanie umowy bilateralnej umożliwia wyjazdy studentów na studia do uczelni partnerskiej, wyjazdy kadry akademickiej w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelni partnerskiej oraz wyjazdy pracowników do uczelni partnerskiej w celach szkoleniowych.

Apeiron został uhonorowany tytułem Uczelni Liderów

Juliusz

Certyfikat „Uczelnia Liderów” uzyskują uczelnie nowoczesne, innowacyjne, patrzące w przyszłość, ukierunkowane na rozwój. Certyfikat to prestiż, promocja, zaufanie u kandydatów na studia, marka solidnej instytucji akademickiej, wiarygodność w oczach studentów, pracowników i partnerów, świadectwo nowoczesności, potencjału, innowacyjności, orientacji na rozwój.

Konferencja w ACK Cyfronet

foto Juliusz

Dnia 4 marca 2016 r. w Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet w Krakowie odbyła się konferencja, podczas której Wiceprezes Rady Ministrów, minister dr Jarosław Gowin podsumował pierwsze 100 dni pracy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do priorytetów zaliczył: innowacyjność, jakość kształcenia i badań oraz deregulację szkolnictwa wyższego.