Wykłady na Vasil Levski National Military University – Bułgaria

W dniach od 17 do 20 października 2016 r. prowadziłem gościnnie wykłady dla studentów na Wydziale Sił Lądowych Vasil Levski National Military University w Bułgarii. Tematykę wykładów była następująca: 1. Koncepcja kultury bezpieczeństwa na przykładzie Japonii w epoce globalizacji. 2. Podstawowe kategorie nauk o bezpieczeństwie. 3. Kapitał ludzki i społeczny jako elementy kultury bezpieczeństwa. 4. Funkcje teorii bezpieczeństwa.