n1

Komietety Naukowe

Komitety Naukowe | Organizacje | Redakcje i Rady Naukowe | Ekspert na konferencjach

Komitety Naukowe

 

Członek Komitetu Naukowego IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo Personalne a Bezpieczeństwo Strukturalne – Kulturowe i Militarne Wyznaczniki Bezpieczeństwa Państwa”, Akademia Wojsk Lądowych imienia gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (Wydział Nauk o Bezpieczeństwie), listopad 2021.

Komitet Honorowy międzynarodowej konferencji naukowej “National and International security 2021”, Armed Forces Academy of General M. R. Štefánik, 21–22 października 2021. Liptovsky Jan, Słowacja.

Komitet Naukowy i Komitet Honorowy konferencji naukowej „IV Ogólnopolski Kongres Naukowo-Techniczny – Kongres Safe Place 2021”, Klub WAT Warszawa, 20–22 października 2021, Polska.

Członek Komitetu Naukowego konferencji „20-lecie wojny z terroryzmem – bilans i perspektywy”, Centrum Studiów i Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego (CSEB), Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego (PTBN), Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 10 września 2021. Wrocław, Polska.

Członek Komitetu Naukowego międzynarodowej konferencji LIX CICA “Security and Defence: ethical and legal challenges in front of current conflicts”, Nebrija University, 24–25 maja 2021. Madryt, Hiszpania.

Komitet Honorowy konferencji 14. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Bezpečné Slovensko a Európska Únia”, VŠBM v Košiciach, 20 maja 2021 online. Koszyce, Słowacja.

Członek Komitetu Honorowego i Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji LVIII CICA – XVI Security Forum Krakow 2021, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, 13–14 maja 2021. Kraków, Polska.

Członek Komitetu Naukowego Konferencji IX Ogólnopolskie Warsztaty Metodologiczno-Dydaktyczne w Naukach o Bezpieczeństwie na temat „Rozwój wiedzy w naukach o bezpieczeństwie a wymagania praktyki”, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 23 kwietnia 2021. Siedlce, Polska.

Członek Komitetu Naukowego IPA 28th General Assembly Commemoration Symposium „Sztuki walki i sporty walki w badaniach naukowych”, 27 marca 2021. Rzeszów, Polska.

Członek Komitetu Naukowego I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kształcenie i szkolenie kadr w systemie bezpieczeństwa”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Katedra Nauk o Bezpieczeństwie, 11–12 marca 2021. Chełm, Polska.

Członek Komitetu Naukowego Konferencji Naukowej „Logistics and Public Systems”, Vasil Levski National Military University, 25–26 lutego 2021. Veliko Tarnovo, Bułgaria.

Członek Komitetu Naukowego International Prerecorded Scientific Conference on Fire Engineering and Disaster Management, National University of Public Service in Budapest, Hungary, 23 lutego 2021. Budapeszt, Węgry.

Członek Komitetu Naukowego 14. Konferencji Międzynarodowej Security Forum 2021, Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, 10 lutego 2021. Bańska Bystrzyca, Słowacja.

Członek Komitetu Naukowego International Scientific Video-Conference CICA LVII „Crisis Management”, Academy of the Police Force in Bratislava, Public administration & Crisis management Department & CICA International, 3–4 grudnia 2020. Bratysława, Słowacja.

Członek Komitetu Naukowego VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Bezpieczeństwo państw Europy Środkowej i Wschodniej w kontekście transgranicznych zagrożeń bezpieczeństwa”, Akademia Pomorska w Słupsku, 26 listopada 2020. Słupsk, Polska.

Członek Komitetu Naukowego VIII Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne. Wojna informacyjna a wojna kulturowa”, Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, 19 listopada 2020. Wrocław, Polska.

Przewodniczący Komitetu Naukowego oraz członek Komitetu Honorowego międzynarodowej konferencji naukowej LIV CICA – XV Security Forum Krakow 2020, Kraków 7–8 października 2020; Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron”. Kraków, Polska.

Komitet naukowy IPA 27th General Assembly Commemoration Symposium, „Sztuki walki i sporty walki w badaniach naukowych” / “Martial Arts & Combat Sports in Scientific Research” pod patronatem Dyrektora Instytutu Nauk o K.F. UR i Prezydenta IMACSSS, 12 września 2020. Rzeszów, Polska.

Komitet naukowy międzynarodowej konferencji naukowej LV CICA Global Commons & Security trends: towards a peaceful 21st century, Nebrija University, 25–26 maja 2020. Madryt, Hiszpania.

Komitet naukowy konferencji 13th Annual International Scientific Conference Security Forum 2020, Faculty of Political Science and International Relations in Banska Bystrica, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, 12–13 lutego 2020. Bańska Bystrzyca, Słowacja.

Komitet honorowy konferencji 13. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Bezpečné Slovensko a Európska Únia”, 14–15 listopada 2019, VŠBM v Košiciach. Koszyce, Słowacja.

Komitet Naukowy VII Ogólnopolskiej konferencji naukowej „Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne. Determinanty bezpieczeństwa personalnego”, Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Wrocław, 7–8 listopada 2019 r. Wrocław, Polska.

Komitet Honorowy międzynarodowej konferencji L CICA International Conference „Conflict and Political Psychology”, Universidade Autónoma de Lisboa, 16–17. lipca 2019, Lizbona, Portugalia.

Komitet naukowy międzynarodowej konferencji naukowej XIV Security Forum – XLIX CICA, Kraków 6–7 czerwca 2019; Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron”, Kraków, Polska.

Komitet naukowy międzynarodowej konferencji naukowej 48th CICA Towards a Paradigm Shift in Security, Nebrija University, 27–29 maja 2019, Madryt, Hiszpania.

Komitet Naukowy Międzynarodowej Konferencji Naukowej „1919–2019 – Bezpieczeństwo na terenach Polski Południowo-Wschodniej”, 5 czerwca 2019, Przemyśl, Polska.

Academic Committee of the International Academic Conference “In memory of ks. prof. dr hab. Mieczysław Lubański – business management in social teachings of the church”, Warsaw Management School – Graduate and Postgraduate School, 25 maja 2019, Warszawa, Polska.

Komitet Naukowy I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo euroatlantyckie w aspekcie zagrożeń płynących z polityki Federacji Rosyjskiej. Zagrożenia dla bezpieczeństwa Europy Środkowej i Wschodniej”, Katedra Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Nauk Społecznyh Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, 23–24 maja 2019, Piotrków Trybunalski, Polska.

Rada Naukowa XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Secure Slovakia and European Union”, 8–9 listopada 2018, Koszyce, Słowacja.

Komitet Naukowy Konferencji „VIII Ogólnopolskie warsztaty metodologiczno-dydaktyczne w naukach o bezpieczeństwie na temat Jednoczenie wiedzy w naukach o bezpieczeństwie”, 25–26 kwietnia 2019, Siedlce, Polska.

Rada naukowa Międzynarodowego Kolokwium „Safe society 2018”, Vysoká škola evropských a regionálních studií, 28-29 listopada 2018, Czeskie Budziejowice, Czechy.

Rada gwarantów Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Bezpečná Evropa 2018”, Vysoká škola finanční a správní [Instytut Finansów i Administracji w Pradze], 22 listopada 2018, Praga, Czechy.

Status organizatora oraz udział w Komitecie Honorowym i Komitecie Naukowym II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej – I Ogólnopolskiego Kongresu „Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej – zagrożenia i rekomendacje”, Centrum Konferencyjne – Terminal Hotel Wrocław, 21-22 listopada 2018, Wrocław, Polska.

Rada naukowa [Kolégium garantov] konferencji “Bezpečné Slovensko a Európska únia”, Vysoká Škola Bezpečnostného Manažérstva v Košiciach, 8-9 listopada 2018r., Koszyce, Słowacja.

Komitet naukowy konferencji „Polskie drogi do niepodległości – Podlasie 1918-2018”. Bezpieczeństwo Narodowe w perspektywie XXI wieku, Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku, 5-6 listopada 2018, Białystok, Polska.

Rada naukowa konferencji naukowej The 24th International Conference The Knowledge-Based Organization , “Nicolae Bălcescu” Land Forces Academy, 14-16 czerwca 2018, Sibiu, Romania.

Komitet naukowy Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat: „Bezpieczeństwo państw Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście Wzmocnienia wschodniej flanki NATO”, Akademia Pomorska w Słupsku, 13-14 czerwca 2018, Słupsk, Polska.

Rada naukowa międzynarodowej konferencji naukowej 45th CICA, Uniwersytet Nebrija, 11-13 czerwca 2018, Madryt, Hiszpania.

Komitet naukowy międzynarodowej konferencji naukowej Security Forum Kraków – 44th CICA, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron”, 5–7 czerwca 2018, Kraków, Polska.

Rada naukowa: III ogólnopolska konferencja Naukowa wojna i bezpieczeństwo militarne. Wojna i migracje, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 24-25 maja 2018, Siedlce, Polska.

Rada naukowa międzynarodowej konferencji naukowej „Current Issues Relating to Recruitment and Stabilisation of Personnel in the Armed Forces as well as Security and Rescue Corps”, Armed Forces Academy of General M. R. Štefánik, 16-17 maja 2018, Liptovský Mikuláš, Słowacja.

Rada naukowa: XXIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Partycypacja samorządu terytorialnego oraz grup dyspozycyjnych w kształtowaniu systemu bezpieczeństwa państwa, Uniwersytet Wrocławski, 10–11 maja 2018, Wrocław, Polska.

Komitet naukowy konferencji naukowej Stulecie resortu spraw wewnętrznych w Polsce; 1918 – 2018, 16-17 lutego 2018, Olsztyn, Polska.

Rada naukowa międzynarodowej konferencji naukowej 11th International Scientific Conference Security Forum 2018, Matej Bel University, 7-8 lutego 2018, Banska Bystrica, Słowacja.

Komitet naukowy konferencji naukowej Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne. bezpieczeństwo użytkownika informacji w sieci , Akademia Wojsk Lądowych, 7 grudnia 2017, Wrocław, Polska.

Rada Naukowa konferencji naukowej V Ogólnopolskie forum gospodarki współczesnej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim, 1 grudnia 2017, Piotrków Trybunalski, Polska.

Komitet honorowy międzynarodowej konferencji naukowej Bezpečné slovensko a Európska Unia, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 9-10 listopada 2017, Koszyce, Słowacja.

Rada Naukowa międzynarodowej konferencji naukowej Bezpecnost v Regionech 2017, Vysoká škola regionálního rozvoje, Praga, Czechy, 31 października 2017.

Rada Naukowa międzynarodowej konferencji naukowej Národná a medzinárodná bezpečnosť 2017, Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 26–27 października 2017, Liptovsky Mikulas, Słowacja.

Komitet Naukowy międzynarodowej konferencji III międzynarodowa konferencja naukowa: Ratownictwo medyczne w nauce i praktyce, Mikołajki, Polska, 6-8 września 2017.

Komitet Naukowy międzynarodowej konferencji The 23rd International Conference The Knowledge-Based Organization, Nicolae Balcescu Land Forces Academy, Sibiu, Rumunia, 15-17 czerwca 2017.

Rada Naukowa międzynarodowej konferencji Security Forum Kraków, Bezpieczeństwo jako wartość oraz jako proces, 2–3 czerwca 2016, Kraków 2016.

Rada Naukowa międzynarodowej konferencji IPA 23rd General Assembly Commemoration Symposium in Rzeszów, 9 kwietnia 2016, Rzeszów 2016.

Komitet Naukowy międzynarodowej konferencji Bezpečnosť, Extrémizmus, terorizmus 2015, 10–12 grudnia 2015, Podhajska 2015.

Członkostwo honorowe 8 międzynarodowej naukowej konferencji Secure Europe 2015, 22–23 listopada 2015, Karlove Vary 2015.

Członkostwo w Komitecie Naukowym Konferencji Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Gen. T. Kościuszki we Wrocławiu, II Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo Personalne a Bezpieczeństwo Strukturalne, 20 listopada 2015, Wrocław 2015.

Komitet Naukowy międzynarodowej konferencji Przeciwdziałanie zagrożeniom powstałym w wyniku bezprawnego i celowego użycia bezzałogowych platform mobilnych, 12 czerwca 2015, Warszawa 2015.

Komitet Naukowy międzynarodowej konferencji Fireco 2015, 28–29 maja 2015, Trenčín 2015.

Komitet Naukowy międzynarodowej konferencji Bezpečnostné Fórum 2015, 11–12 luty 2015, Bańska Bystrica 2015.

Rada Naukowa międzynarodowej konferencji Security Forum Kraków 2015, Droga walki. Samodoskonalenie i bezpieczeństwo, 8 maja 2015, Kraków 2015.

Rada Naukowa międzynarodowej konferencji Globalizácia a fenomén národnej kultúry, 30–31 października 2014, Podhájska 2014.

Komitet Naukowy konferencji naukowej Význam L’udského potenciálu v regionálnom rozvoji, 16–17 października 2014, Podhajska 2014.

Rada Naukowa międzynarodowej konferencji Advance in Fire and Safety Engineering 2014; 30-31 października 2014, Trnava 2014.

Komitet Naukowy oraz patronat honorowy nad międzynarodową konferencją Security Forum Kraków 2014, Funkcje teorii nauk o bezpieczeństwie, 8–9 października 2014, Kraków 2014.

Komitet Naukowy oraz patronat honorowy nad międzynarodową konferencją Security Forum Kraków 2014, Self-Improvement & Security, 8–9 maja 2014, Kraków 2014.

Rada Naukowa Konferencji Security Of Educational Environment In Research And Practice, 4 lutego 2014, Chojnice 2014.

Członek Komitetu Naukowego międzynarodowej konferencji Security Forum 2013, 8–9 listopada 2013, Kraków 2013.

Członek Komitetu Naukowego międzynarodowej konferencji Security Forum, 10 maja 2013, Kraków 2013.

Członek Komitetu Naukowego międzynarodowej Konferencji Naukowej Korupcia – Právne a Ekonomické, 14–15 marca 2013, Podhájska 2013.

Członek Komitetu Naukowego międzynarodowej Konferencji Naukowej Organizovaná Kriminalita a Korupce. Platforma Stinove Ekonomiky Státu, 14–15 marca 2013, Podhájska 2013.

Członek Komitetu Naukowego międzynarodowej Konferencji Naukowej Riadenie Bezpečnosti Zložitých Systémov 2013, 18–22 lutego 2013, Liptovsky Mikulasz.

Członek Komitetu Naukowego międzynarodowej Konferencji Security, Extremism, Terrorism 2012, 13–14 grudnia 2012, Podhájska 2012.

Członek Komitetu Naukowego międzynarodowej konferencji Security Forum Kraków, 8–9 listopada 2012, Kraków 2012.

Członek Komitetu Naukowego 5 międzynarodowej konferencji naukowej Secure Slovakia and European Union, 10–11 listopada 2011, Koszyce 2011.

Komitety Naukowe | Organizacje | Redakcje i Rady Naukowe | Ekspert na konferencjach