puch

Nagrody i Wyróżnienia

Nagrody i Wyróżnienia

Medal Polskiego Związku Instruktorów Służb Mundurowych z okazji XXV-lecia Polskiego Związku Instruktorów Służb Mundurowych, 2021.

Medal Pamiątkowy Uniwersytetu Wrocławskiego dla Profesora Juliusza Piwowarskiego z okazji XXX Jubileuszowej Konferencji Socjologii Grup Dyspozycyjnych, Wrocław, 9 maja 2019.

Nagroda „Narodowa Akademia Prokuratory Ukrainy” Prokuratury Generalnej Ukrainy i Narodowej Akademii Prokuratury Ukrainy, 30.05.2018.

Nagroda „Za Zasługi” od Metropolity Białocerkiewskiego i Borysławskiego Awgustina, Głowy Synodalnego Oddziału Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej ds. współpracy z siłami zbrojnymi i innymi wojskowymi formacjami Ukrainy, oraz Naczelnika Ukraińskiego Naukowo-Badawczego Instytutu Obrony Cywilnej, generała majora Służby Obrony Cywilnej, W. Kropiwnickiego, 5.06.2018.

Honorowy członek Polskiego Związku Kickboxingu, złota odznaka nr 16/2015.

Honorowy profesor, tytuł nadany decyzją Zarządu i Prezydenta Europejskiego Instytutu Edukacji Przyszłości (European Institute of Further Education), Podhajska, Słowacja, 2017.

Order Wojskowy Milana Rastislava Štefánika – nagroda Komendanta-Rektora Uczelni AOS, 14.10.2015.

Międzynarodowy Komitet Antykryminalny i Antyterorystyczny Medal „Za sprzyjanie organom spraw wewnętrznych” – za zasługi dla Międzynarodowego Ruchu Antykryminalnego i Antyterorystycznego, oraz za istotny wkład w rozwój organizacji МААK, osobisty udział w propagowaniu idei WAAF i sprzyjanie w walce z przejawami kryminalnymi, 2015.

Medal XX-lecia Stowarzyszenia Idokan Polska, Shihan dr Juliusz Piwowarski 8 dan, Rzeszów, 2015.

Order Milana Rastislava Štefánika w 40-lecie założenia Uczelni, 2014.

Medal Klubu Vojenských Výsadkárov Slovenskej Republiky, Pamätnú Medailu k 100. Výročiu udelenia patentu vynálezcovi padáka Štefanovi Baničovi, Podhájska, 2014.

Pamätná plaketa pri príležitosti 5. Výročia vzniku Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach a 10. Výročia bezpečnostného vzdelávania v Košiciach, 2011.

Middle Cross of the Hungarian Falcon Order for activities in the field of International Relations, The Senate od the Central European Institute of Public Safety and Crime Prevention, 2008.