Ekspert na konferencjach

Komitety Naukowe | Organizacje | Redakcje i Rady Naukowe | Ekspert na konferencjach

Patron merytoryczny XXI Konferencji Branży Ochrony – Ochrona obiektów niepodlegających obowiązkowej ochronie, 4–5 listopada 2021, Jachranka, Polska.

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, wystąpienie Strumienie kultury bezpieczeństwa w epoce społeczeństwa informacyjnego, 7 grudnia 2017 r., Kraków, Polska.

Ekspert międzynarodowej konferencji naukowej Globalizácia a fenomen národnej kultúry, Eastern european development agency, 30–31 października, Podhájska 2014, Podhájska, Słowacja.

Ekspert międzynarodowej konferencji naukowej Význam L’udského potenciálu v regionálnom rozvoji, Eastern european development agency, 16–17 października, Podhájska 2014, Podhájska, Słowacja.

Komitety Naukowe | Organizacje | Redakcje i Rady Naukowe | Ekspert na konferencjach