publikacje

Krajowe monografie

J. Piwowarski, Nauki o bezpieczeństwie. Kultura bezpieczeństwa i redefinicja środowiska bezpieczeństwa, wyd. 2, Difin, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8085-880-0.

J. Gierszewski, A. Pieczywok, J. Piwowarski, Wyzwania i zagrożenia w obszarze bezpieczeństwa kulturowego, Adam Marszałek, Toruń 2020, ISBN 978-83-8180-257-4.

J. Piwowarski, Etyczność funkcjonariusza policji, Difin, Warszawa 2019, ISBN 978-83-8085-908-1.

W. Pokruszyński, J. Piwowarski, Bezpieczeństwo. Perspektywa filozoficzna teorii i praktyki, Naukowo-Wydawniczy Instytut Badań Bezpieczeństwa i Obronności WSBPI „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2019, ISBN 978-83-64035-67-8.

W. Pokruszyński, J. Piwowarski, Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka, Naukowo-Wydawniczy Instytut Badań Bezpieczeństwa i Obronności WSBPI „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2019, ISBN 978-83-64035-66-1.

T. Grabińska, J. Ochmann, J. Piwowarski, Bezpieczeństwo kulturowe a kultura bezpieczeństwa wobec zagrożeń współczesności, Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki, Wrocław 2018, ISBN 978-83-65422-88-0.

J. Piwowarski, J. Gierszewski (red.), W poszukiwaniu tożsamości nauk o bezpieczeństwie, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8085-601-1.

J. Piwowarski, Nauki o bezpieczeństwie. Między kulturą bezpieczeństwa a studiami bezpieczeństwa, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8085-683-7.

J. Piwowarski (red.), System zarządzania kryzysowego w Polsce. Wybrane aspekty, Naukowo-Wydawniczy Instytut Badań Bezpieczeństwa i Obronności WSBPI „Apeiron” w Krakowie, Kraków–Katowice 2018, ISBN 978-83-64035-60-9.

J. Piwowarski (red.), Straż Pożarna i jej zadania w systemie ochrony bezpieczeństwa publicznego. Monografia naukowa, Naukowo-Wydawniczy Instytut Badań Bezpieczeństwa i Obronności WSBPI „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2018, ISBN 978-83-64035-59-3.

J. Piwowarski, Nauki o bezpieczeństwie. Zagadnienia elementarne , Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, wyd. 2, Kraków 2017, ISBN 978-83-64035-55-5.

J. Piwowarski, Nauki o bezpieczeństwie. Zagadnienia elementarne, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2016 , ISBN 978–83–64035–47–0 (ss. 215).

J. Piwowarski, Transdyscyplinarna istota kultury bezpieczeństwa narodoweg, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2016, ISBN 978-83-7467-165-8 (ss. 531).

J. Piwowarski, W. Czajkowski, Psychospołeczne i aksjologiczne determinanty kultury bezpieczeństwa służb mundurowych, Słupsk 2015, ISBN 978-83-943337-6-8.

J. Piwowarski, Funkcje teorii nauk o bezpieczeństwie, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2014, ISBN 978-83-64035-29-6 (ss. 258).

J. Piwowarski, P. Bogdalski, Międzynarodowe konteksty bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, Kraków 2014, ISBN 978-83-64035-21-0 (ss.381).

W. Pokruszyński, J. Piwowarski, Teoria bezpieczeństwa, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2014, ISBN 978-83-64035-19-7 (ss. 256).

J. Piwowarski, Fenomen bezpieczeństwa. Pomiędzy zagrożeniem a kulturą bezpieczeństwa, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2014, ISBN 978-83-64035-18-0 (ss. 208).

J. Piwowarski, Ethos rycerski. Przyczynek do budowy kultury bezpieczeństwa policji, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2014, ISBN 978-83-64035-16-6 (ss. 192).

T. Ambroży, J. Piwowarski, S. Badeński, Polski Związek Ju-jitsu a bezpieczeństwo: sprawność, skuteczność, organizacja, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2013, ISBN 978-83-64035-06-7 (ss. 217).

J. Piwowarski, J. Depo, P. Pajorski, Fundamentalizm islamski a terroryzm w XXI wieku, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2013, ISBN 978-83-64035-09-8 (ss. 292).

J. Piwowarski, P. Pajorski, Terroryzm lewacki. Wybrane zagadnienia, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2013, ISBN 978-83-935353-0-9 (ss. 150).

J. Piwowarski, Samodoskonalenie i bezpieczeństwo w samurajskim kodeksie Bushido, Collegium Columbinum, Kraków 2011, ISBN 978-83-7624-057-2 (ss. 393).