publikacje

Artykuły w krajowych czasopismach

R. Gawłowski, M. Kubiak, J. Piwowarski, D. Minkiewicz, Do IT Tools Help Develop Community Policing? Lessons Learned from the Implementation of The National Security Threat Map in Poland, “Polish Political Science Yearbook”, 2021, vol. 50 (1), pp. 91–107.

J. Piwowarski, Romb (kultury) bezpieczeństwa. Redefinicja środowiska bezpieczeństwa, „Kultura Bezpieczeństwa” 2020, nr 37, s. 30–46, DOI: 10.5604/01.3001.0014.2814.

J. Piwowarski, B. Piwowarska, J.A. Piwowarski, Policja w systemie zarządzania kryzysowego, „Security, Economy & Law” nr 1/2020 (XXVI), s. 42–55, DOI: 10.24356/SEL/26/3.

J. Piwowarski, B. Piwowarska, J.A. Piwowarski, Państwowa Straż Pożarna w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, „Kultura Bezpieczeństwa” 2020, nr 37, s. 47–66, DOI: 10.5604/01.3001.0014.2815.

J. Piwowarski, B. Piwowarska, J.A. Piwowarski, Siły Zbrojne RP w systemie zarządzania kryzysowego, „Security, Economy & Law” nr 4/2019 (XXV), s. 40–60, DOI: 10.24356/SEL/25/3.

J. Piwowarski, Ł. Trzciński, Metodologiczna tożsamość antropologii bezpieczeństwa. Prolegomena, „Forum Socjologiczne” 2019, t. 10: Społeczne konteksty bezpieczeństwa, J. Maciejewski, P. Pieńkowski, M. Stochmal (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, ISBN 978-83-229-3705-1, ISSN 2083-7763, s. 29–39.

J. Piwowarski, Ł. Trzciński, Anthropological Aspects of Security Culture Analyses within the Context of Selected Elements of Threat and Security Typology, „Security Dimensions” 2019, no. 32, s. 108–126, DOI: 10.5604/01.3001.0014.1149.

J. Piwowarski, B. Piwowarska, J.A. Piwowarski, Zarządzanie kryzysowe w Polsce, „Kultura Bezpieczeństwa” 2019, nr 36, s. 73–99, DOI: 10.5604/01.3001.0014.1293.

J. Piwowarski, The security (culture) rhombus. Redefining security environment, „Kultura Bezpieczeństwa” 2019, nr 34, s. 141–154, DOI: 10.5604/01.3001.0013.5190.

J. Piwowarski, Ł. Trzciński, Kultura bezpieczeństwa a antropologia bezpieczeństwa, „Kultura Bezpieczeństwa” 2019, nr 33, s. 131–153, DOI: 10.5604/01.3001.0013.1955.

M. Farnicka, J. Piwowarski, Report on the joint conferences Security Forum XII & XLIV CICA Security in Europe and XLV CICA The future of security and defence in Europe, „Kultura Bezpieczeństwa. Nauka Praktyka Refleksje” 2018, nr 30, s. 47–52, DOI: 10.5604/01.3001.0012.5882.

J. Piwowarski, K. Jankowiak, Selected Cultural and Historical Aspects of the Development of the Samurai Ethos with Several Comments on Martial Arts Typology, “Security Dimensions” 2018, no. 26 (2/2018), s. 30–60, DOI: 10.5604/01.3001.0012.7240.

J. Piwowarski, The Concept of Sustainable Development – the Factor of a Local Security Culture, “Security Dimensions. International and National Studies”, 2018, ISSN 2353-7000, nr 25, s. 30–42, DOI 10.24356/SD/25/1.

J. Piwowarski, V. Porada, Basic Concept s of Security Sciences Theory in Security Studies from the Czech Perspective, “Security Dimensions. International and National Studies”, 2017, ISSN 2353-7000, nr 24, s. 30–49, DOI 10.24356/SD/24/1.

J. Piwowarski, W. M. Sokołowski, Genesis of Administrative Aspect of the II Stream of Security Culture. Western Perspective, “Security Dimensions. International and National Studies”, 2017, ISSN 2353-7000, nr 23, s. 200–212, DOI 10.24356/SD/23/12.

J. Piwowarski, T. Ratusiński, Mathematical Thinking and Verifying Erroneous Intuition within the Context of Security. A Case Study, “Security Dimensions. International and National Studies”, 2017, ISSN 2353-7000, nr 23, s. 165–174, DOI 10.24356/SD/23/9.

J. Piwowarski, Social Capital and Human Capital in Overcoming Risks as Elements of Security Culture, “Security Dimensions. International and National Studies”, 2017, ISSN 2353-7000, nr 23, s. 110–114, DOI 10.24356/SD/23/5.

T. Grabińska, J. Piwowarski, Tao of Security. A Study of Far-Eastern Security Culture Genesis, “Security Dimensions. International and National Studies”, 2017, ISSN 2353-7000, nr 22, s. 30–54, DOI 10.24356/SD/22/1.

J. Piwowarski, L. Stanek, Socjologia bezpieczeństwa i jej związki z innymi naukami społecznymi, „Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego”, Rok X – 2016, cz. 4, ISSN 1898-3189, s. 269–282.

J. Piwowarski, W. Czajkowski Behavioural and motivational factors of individual’s behaviour in emergency situation, „Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego”, Rok X – 2016, cz. 3, ISSN 1898-3189, s. 195–212.

N. Bobrov, J. Mandelík, P. Havaj, V. Rábek, J. Piwowarski, Possibility of the Evaluation of Injuries of an Unbelted Passenger in a Vehicle and the Need for Special Procedures while Inspecting the Site of the Accident, “Security Dimensions: International and National Studies”, 2016, nr 20, ISSN 2353-7000, s. 132–164, DOI 10.24356/SD/20/7.

W. J. Cynarski, J. Piwowarski, Japanese Security Culture in the Global Village. The Budo Charter as a Modernized Element of Ancient Military Tradition, “Security Dimensions: International and National Studies”, 2016, nr 20, ISSN 2353-7000, s. 30–50, DOI 10.24356/SD/20/1.

J. Piwowarski, L. Stanek, Prolegomena do socjologicznego ujęcia problematyki nauk o bezpieczeństwie, “Security, Economy & Law. Scientific Journal”, 2016, nr 3, ISSN 2299-4041, s. 86–101.

A. Kwiatkowski, T. Ambroży, D. Mucha, J. Omorczyk, J. Piwowarski, Analiza wybranych składników przygotowania motorycznego zawodniczek uprawiających kickboxing na różnym poziomie mistrzostwa sportowego, “Security, Economy & Law. Scientific Journal”, 2016, nr 3, ISSN 2299-4041, s. 33–46.

T. Ambroży, M. Zalas, D. Mucha, P. Snopkowski, J. Piwowarski, Analiza skuteczności ciosów zawodników boksu zawodowego w wadze ciężkiej, “Security, Economy & Law. Scientific Journal”, 2016, nr 3, ISSN 2299-4041, s. 18–32.

J. Gierszewski, J. Piwowarski, J. Pruchniak, Perception of Apoliticism of the Police, “Security Dimensions: International and National Studies”, 2016, nr 19, ISSN 2353-7000, s. 30–54.

T. Ambroży, A. Kwiatkowski, D. Mucha, J. Piwowarski, Changes in the physical endurance of kickboxers in the preparatory phase, „Security Dimensions: International & National Studies”, 2016, nr 18, ISSN 2353-7000, s. 80–91.

J. Gierszewski, J. Piwowarski, Theoretical Basics of Societal Security, „Security Dimensions: International & National Studies”, 2016, nr 18, ISSN 2353-7000, s. 30–48.

J. Piwowarski, W. Czajkowski, Strumienie kultury bezpieczeństwa w perspektywie wpływu społecznego, „Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego”, Rok X – 2016, cz. 2, ISSN 1898-3189, s. 133–152.

J. Piwowarski, T. Ratusiński, Myślenie matematyczne a weryfikacja błędnej intuicji w kontekście bezpieczeństwa. studium przypadku, “Security, Economy & Law. Scientific Journal”, 2016, nr 2, ISSN 2299-4041, s. 45–53.

T. Ambroży, A. Kwiatkowski, D. Mucha, K. Wrześniewski, J. Piwowarski, Training Load and Training Effectiveness in The Preparatory Phase by the Case of Kickboxing Fighters of UKS Gladiator Club, „Security Dimensions: International & National Studies”, 2016, nr 17, ISSN 2353-7000, s. 142–156.

W. Czajkowski, J. Piwowarski, Japońska koncepcja kreowania bezpieczeństwa, „Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje”, 2016, nr 22, ISSN 2299-4033, s. 346–362.

K. Holcr, V. Porada, E. Bruna, J. Piwowarski, Funkce, struktura, metody a metodologie vědeck ého poznání, „Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje”, 2016, nr 22, ISSN 2299-4033, s. 189–204.

D. Mucha, T. Ambroży, D. Mucha, K. Latinek, J. Piwowarski, Postawa ciała zawodnika klasy mistrzowskiej w Ju-Jitsu, studium przypadku, „Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje”, 2016, nr 22, ISSN 2299-4033, s. 61–80.

M. Rozwadowski, J. Piwowarski, Działania policji zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników wybranych rodzajów turystyki aktywnej, „Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje”, 2016, nr 21, ISSN 2299-4033, s. 210–221.

J. Piwowarski, M. Rozwadowski, System zarządzania kryzysowego jako element bezpieczeństwa narodowego, „Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne”, nr 7(1)/2016, Ostrowiec Świętokrzyski, ISSN 2300-1739.

J. Piwowarski, Szkoła karate – wychowanie i trening w kulturze bezpieczeństwa personalnego i kolektywnego, „Security, Economy & Law. Scientific Journal”, nr 10, Cracow 2016, ISSN 2299-4041.

J. Piwowarski, J. A. Piwowarski, Koncepcja organizacji uczącej się jako strategia budowania II filaru kultury bezpieczeństwa, „Security, Economy & Law. Scientific Journal”, nr. 10, Cracow 2016, ISSN 2299-4041.

J. Piwowarski, Polska koncepcja kultury bezpieczeństwa. Reminiscencje z okazji 70 rocznicy urodzin profesora Mariana Cieślarczyka, „Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego”, Rok X – 2016, cz. 1, ISSN 1898-3189, s. 35–60.

J. Piwowarski, W. Czajkowski, B. Soliński, Š. Kočan, Axiological, personality and behavioral determinants of an individual’s behaviour in a situation of danger, “Ido – ruch dla kultury. Movement for Culture”, Uniwersytet Rzeszowski 2015, vol. 15, no. 1-4, p-ISSN 2084-3763; e-ISSN 2082-7571, s. 86–93.

J. Dworzecki, J. Piwowarski, Crime Prevention System in the Slovak Republic. Introduction to the Issue, „Security Dimensions: International & National Studies”, 2015, nr 16, ISSN 2353-7000, s. 102–126.

J. Piwowarski, A. Czop, The Current Migration as a Factor of the Terrorist Threat in Europe and Poland, „Security Dimensions: International & National Studies”, 2015, nr 16, ISSN 2353-7000, s. 48–73.

J. Piwowarski, W. Czajkowski, Š. Galla, Values as Control Mechanisms for the Behaviour of Members of a Detached Police Group, “Internal Security”, 2015 (july-december), s. 143-156.

J. Piwowarski, M. Rozwadowski, The Basis of Security Management by Bushido Concept as a Premise of “Toyota Way” , „Security Dimensions: International & National Studies”, 2015, nr 15, ISSN 2353-7000, s. 115–132.

J. Piwowarski, The National Security Culture and the Power of the State. A Scientific Study, „Security Dimensions: International & National Studies”, 2015, nr 15, ISSN 2353-7000, s. 31–48.

J. Piwowarski, Prolegomena do socjologii jednostek specjalnych – na kanwie teorii grup dyspozycyjnych Jana Maciejewskiego, „Grupy dyspozycyjne w systemie współpracy transgranicznej na rzecz bezpieczeństwa”, J. Maciejewski, A. Sokołowska, M. Stochmal (red.), Socjologia LXII, Wrocław 2015, ISSN 0239-6661.

J. Piwowarski, M. Rozwadowski, Strategia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Cele i zadania, „Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje”, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2015, nr 19, ISSN 2299-4033, s. 45–57.

J. Piwowarski, J. Dziubiński, Unipolarity: benefits ang long perspective durability, „Security Dimensions: International & National Studies”, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie, Kraków 2015, nr 14, ISSN 2353-7000, s. 108–118.

K. Holcr, V. Porada, J. Holomek, J. Piwowarski, Theoretical fundations of Police Sciences, „Security Dimensions: International & National Studies”, Kraków 2015, nr 14, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie, ISSN 2353-7000, s. 17–28.

J. Piwowarski, Three pillars of security culture, „Security Dimensions: International & National Studies”, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie, Kraków 2015, nr 14, ISSN 2353-7000, s. 10–16.

J. Piwowarski, Podstawowe kategorie nauk o bezpieczeństwie, „Elementy teorii i praktyki transdyscyplinarnych badań problemów bezpieczeństwa” A. Filipek (red.), t. IV, Odkrywanie znaczeń w naukach o bezpieczeństwie, Monografie nr 158, Siedlce 2015, ISSN 2083-4179, s. 185–204.

J. Piwowarski, L. Stanek, Rozwój osobowości i samorealizacja jako istota bezpieczeństwa w wymiarze indywidualnym i społecznym, „Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje”, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, nr 17, Kraków 2015, ISSN 2299-4033, s. 159–170.

K. Holcr, V. Porada, J. Holomek, J. Piwowarski, Social determinants of police (to adjust for security, or safety) sciences, „Security Dimensions: International & National Studies”, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie, Kraków 2015, nr 13, ISSN 2353-7000, s. 78–87.

J. Piwowarski, P. Węglarz, Is terrorism perceived in security studies as an effective strategy?, „Security Dimensions: International & National Studies”, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie, 2014, nr 12, ISSN 2353-7000, s. 205–211.

J. Piwowarski, The continued transfer of Japanese security culture: form ancient to modern Bushido, “Security Dimensions: International & National Studies” 2014, nr 11, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie, ISSN 2353-7000, s. 162–181.

J. Piwowarski, Wide Comprehension of Securitology in Culture of National Securit, “Security Dimensions: International & National Studies”, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie, nr 10, 2013, ISSN 2299-4041, s. 35–38.

J. Piwowarski, W. Czajkowski, P. Spilý, Wartości i przekonania normatywne jako mechanizmy regulacyjne zachowania członka policyjnych grup dyspozycyjnych, „Przegląd policyjny”, nr 2 (114), Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2014, ISSN 0867–5708, s. 173–198.

J. Piwowarski, Siła moralna a kultura bezpieczeństwa. Zastosowanie japońskich koncepcji dla rewitalizacji Zachodu, „Acta Pomerania. Problemy bezpieczeństwa”, J. Gierszewski, J. Piwowarski (red.), Chojnice 2013, ISSN 2080-6183.

J. Piwowarski, Bushido. Kodeks etyczny japońskiej kultury bezpieczeństwa, „The Polish Journal of The Arts and Culture”, 7 (4/2013), Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2013, ISSN 1643-1243, s. 123–137.

W. Czajkowski, J. Piwowarski, Š. Kočan, B. Soliński, Aksjologiczno-psychologiczna interpretacja pierwszego filaru japońskiej kultury bezpieczeństwa, „The Polish Journal of The Arts and Culture”, 7 (4/2013), Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2013, ISSN 1643-1243, s. 55–77.

J. Piwowarski, L. I. Sopilnyk, Polish School of Security Culture and Defense. An outline of the conception of Marian Cieślarczyk, “Security, Economy & Law. Scientific Journal”, no. 1, Cracow 2013, ISBN 978-83-64035-01-2, ISSN 2299-4041, s. 5–18.

J. Piwowarski, Kardynalne Cnoty Bushido, „Elementy teorii i praktyki transdyscyplinarnych badań problemów bezpieczeństwa”, M. Cieślarczyk, A. Filipek, A. W. Świderski, J. Ważniewska (red.), tom 1, Monografie nr 139, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Transdycyplinarne Centrum Badania Bezpieczeństwa im. Prof. K. Bogdańskiego, Siedlce 2013, ISSN 2083-4179, s. 83–93.

J. Piwowarski, Tradition and Modernity of Japanese Security Culture, “Security Dimensions and Socio-Legal Studies”, no. 7, June, Cracow 2012, ISSN 2081-2906, s. 118–126.

J. Piwowarski, M. Urbaniak, Introductory remarks on Far Eastern cultural aspects of organization administration and management, “Ido Movement for Culture Journal of Martial Arts Anthropology”, vol. 12, no. 1 (2012), Idokan Poland Association Uniwersytet Rzeszowski 2012, ISSN 1730-2064, s. 7–10.

Š. Kočan, J. Piwowarski, M. Sokołowki, Funkcjonalność administracji według koncepcji Henri’ego Fayola. Drugi filar kultury bezpieczeństwa, „Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje”, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2012, nr 11, ISSN 2299-4033, s. 11–22.

J. Piwowarski, 9 kanonów rządzenia cesarstwem. Chińska kultura bezpieczeństwa, „Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje”, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2012, ISSN 2299-4033, nr 9, s. 44–54.

J. Piwowarski, Intercultural origins of the study of security – a comparison between the Far East and the West, „IDO–Ruch dla kultury”, 2011, vol. 11, no. 1–4, Uniwersytet Rzeszowski, ISSN 1730-2064, s. 15–25.

J. Piwowarski, Społeczeństwo informacyjne a kultura bezpieczeństwa, „Zeszyt Naukowy Apeiron”, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2011, nr 6, ISSN 2081-2906, s. 161–174.

J. Piwowarski, Bezpieczeństwo i samodoskonalenie jako elementy świętej Drogi Wojownika, „Zeszyt Naukowy Apeiron” Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2011, nr 6, ISSN 2081-2906, s. 231–245.

W. Czajkowski, J. Piwowarski, Administrowanie jakością życia człowieka poprzez system Modern Bushido, „IDO – Ruch dla kultury”, t. 10, ISSN 1730-2064, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2010, s. 17–23.

[Web of Science] S. Dadelo, R. Veršinskas, J. Piwowarski, R. Dadelienė, The most commonly used arrest and self-defence actions arsenal by different officers of internal services, „Archives of Budo”, 2015, nr 11, e-ISSN 1643-8698, s. 277–282.