publikacje

Podreczniki akademickie

J. Piwowarski, Nauki o bezpieczeństwie. Zagadnienia elementarne, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, wyd. 2, Kraków 2017, ISBN 978-83-64035-55-5.

J. Piwowarski, Nauki o bezpieczeństwie. Zagadnienia elementarne, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2016, ISBN 978–83–64035–47–0.

J. Piwowarski, P. Pajorski, Ochrona obiektów. Wybrane zagadnienia. Stan prawny na wrzesień 2014, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2014, ISBN 978-83-64035-23-4 (ss. 218).

J. Piwowarski, M. Rozwadowski, J. Depo, Bezpieczeństwo informacji niejawnych i danych osobowych. Podręcznik akademicki, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2014, ISBN 978-83-64035-28-9 (ss. 286).

J. Piwowarski, A. Zachuta, Pojęcie bezpieczeństwa w naukach społeczno-prawnych, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2013, ISBN 978-83-935353-3-0 (ss. 88).

J. Piwowarski, Etyka policjanta: od wzniosłych ideałów aż po ich realizację. Podręcznik akademicki, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2013, ISBN 978-83-64035-15-9 (ss. 172).

J. Piwowarski, Etos rycerski i jego odmiany w koncepcji Marii Ossowskiej. Przyczynek do budowy kultury bezpieczeństwa, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2010, ISBN 978-83-930321-7-4 (ss. 71).