Mediterranean Security Conference INIS 2021

Juliusz Piwowarski Apeiron

Dnia 30 listopada 2021 odbyło się zdalne spotkanie naukowe – webinarium na temat bezpieczeństwa śródziemnomorskiego.

Była to kolejna już konferencja organizowana przez prof. Darko Trifunovica, która zrzeszała międzynarodowe środowisko naukowe zajmujące się problematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Jest dla mnie wielką radością możliwość bycia częścią INIS (Institute for National and International Security) i cieszę się, że współpraca naukowa WSBPI „Apeiron” oraz działającego przy uczelni Naukowo-Wydawniczewgo Instytutu Badań Bezpieczeństwa i Obronności tak intensywnie rozwija się na skalę międzynarodową.

Załączam link do relacji z konferencji: https://www.youtube.com/watch?v=N-yc5MjnwTY