Wszystkie wpisy, których autorem jest Admin

Mediterranean Security Conference INIS 2021

Juliusz Piwowarski Apeiron

Dnia 30 listopada 2021 odbyło się zdalne spotkanie naukowe – webinarium na temat bezpieczeństwa śródziemnomorskiego.

Była to kolejna już konferencja organizowana przez prof. Darko Trifunovica, która zrzeszała międzynarodowe środowisko naukowe zajmujące się problematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Jest dla mnie wielką radością możliwość bycia częścią INIS (Institute for National and International Security) i cieszę się, że współpraca naukowa WSBPI „Apeiron” oraz działającego przy uczelni Naukowo-Wydawniczewgo Instytutu Badań Bezpieczeństwa i Obronności tak intensywnie rozwija się na skalę międzynarodową.

Załączam link do relacji z konferencji: https://www.youtube.com/watch?v=N-yc5MjnwTY

XXI Konferencja Branży Ochrony

Juliusz Piwowarski Apeiron

W dniach 4-5 listopada 2021 r. w Jachrance odbyła się XXI Konferencja Branży Ochrony, organizowana przez Polską Izbę Ochrony. Razem z żoną miałem okazję brać udział w tym wydarzeniu, reprezentując WSBPI „Apeiron” w Krakowie, jako jego partner merytoryczny. Tematem tegorocznej konferencji była OCHRONA OBIEKTÓW I OSÓB WOBEC WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ CYWILIZACYJNYCH. Więcej informacji na temat konferencji i Polskiej Izby Ochrony można znaleźć na stronie: http://www.piooim.pl/4-5-listopada-2021-xxi-konferencja-branzy-ochrony-ochrona-obiektow-i-osob-wobec-wspolczesnych-zagrozen-cywilizacyjnych-jachranka-a288.html

IV Ogólnopolski Kongres Naukowo-Techniczny SAFE PLACE 2021

Juliusz Piwowarski Apeiron

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej.
Dobre praktyki i rekomendacje

W dniach 20-22 października 2021 roku miałem przyjemność uczestniczyć w corocznym kongresie bezpieczeństwa Safe Place w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. Jednocześnie świętowaliśmy 70. rocznicę powstania Wojskowej Akademii Technicznej.

Podczas tego spotkania odbyły się panele dyskusyjne oraz debaty eksperckie na temat najważniejszych, najbardziej aktualnych zagadnień związanych z bezpieczeństwem oraz zaprezentowano nowoczesne rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa antyterrorystycznego.

Tutaj można zobaczyć relację z tego znaczącego wydarzenia: https://safeplace.edu.pl/relacja-2021

Webinar: wystąpienie prof. Darko Trifunovica – „Bezpieczeństwo Europy i Azji: dylematy strategiczne i geopolityczne”

Juliusz Piwowarski Apeiron

W dniu 21 lipca 2021 roku miałem przyjemność wziąć udział w międzynarodowym seminarium online, pt. „Bezpieczeństwo Europy i Azji: dylematy strategiczne i geopolityczne”. Głównym mówcą był prof. Darko Trifunovic, który w ostatnim czasie prowadzi dynamiczną działalność naukową. Było to bardzo interesujące wydarzenie naukowe, z którego relację pozwalam sobie zamieścić powyżej.

Umowa o współpracy z Narodową Akademią Prokuratury Ukrainy w Kijowie

Juliusz Piwowarski Apeiron

W dniach 14 – 15 grudnia 2017r. podczas wizyty w Narodowej Akademii Prokuratury Ukrainy w Kijowie została podpisana umowa o współpracy między Akademią i WSBPiI Apeiron w Krakowie. Omówiono perspektywy przyszłych wspólnych działań, w tym wymiany kadry naukowo-dydaktycznej, prowadzenia szkoleń, kursów, organizacji konferencji, współpracy wydawniczej. W ramach wizyty przedstawiciele naszej uczelni wzięli udział w II Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji pt. „Przeciwdziałanie terroryzmowi: doświadczenie międzynarodowe i jego aktualność dla Ukrainy”. Na konferencji zostały omówione kwestie konceptualnych rozwiązań oraz prawnych i legislacyjnych aspektów przeciwdziałania terroryzmowi we współczesnym świecie.

Wizyta na Uniwersytecie Nebrija w Madrycie

Juliusz Piwowarski Apeiron

W dniach 18-20 września 2017 r. delegacja WSBPI „Apeiron” w Krakowie przebywała z oficjalną wizytą na Uniwersytecie Nebrija w Madrycie. Delegacja została powitana przez Rektora Uniwersytetu Nebrija dra Juana Cajóna. Podczas spotkania rektorów zostały omówione perspektywy współpracy między dwoma uczelniami, w tym prowadzenie wspólnych projektów naukowo-badawczych oraz organizacja konferencji naukowych. WSBPI „Apeiron” w Krakowie i Uniwersytet Nebrija w Madrycie podpisały umowę o współpracy w ramach programu Erasmus+. Umowa przewiduje wymianę studentów i kadry naukowo-akademickiej, organizację szkoleń dla pracowników Uczelni.
W ramach wizyty jej uczestnicy brali udział w konferencji XLII CICA (Conferencias Internacionales sobre Conflicto y Agresión) „Conflict and Cross-Cultural Dialogue” (Konflikt i Dialog Międzykulturowy) współorganizowanej przez Uniwersytet Nebrija w Madrycie, Nebrija-Santander Chair for Risks and Conflict Managment (Center on Conflict Studies) oraz Spanish Pugwash National Group. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele z ponad 30 państw z pięciu kontynentów, w tym z Chin, Iranu, Izraela, Palestyny, Bułgarii, Chorwacji, Danii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Kanady, USA, Rwandy, RPA, Ekwadoru, Kolumbii, Kuby i Polski.

I Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie

Juliusz Piwowarski Apeiron

W dniach 25-26 września 2017 r. odbył się I Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie. Powstało ono w 2013 r. z inicjatywy pracowników Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Jak stwierdził dotychczasowy przewodniczący prof. dr hab. Marian Cieślarczyk „Miniony okres funkcjonowania Towarzystwa, to czas pogłębionej refleksji nad naukami o bezpieczeństwie, głównie ich tożsamością metodologiczną – na ile podstawy metodologiczne nauk o bezpieczeństwie utrwalają ich aspekt poznawczy i utylitarny.” Więcej o kongresie tutaj: https://www.uph.edu.pl/pracownicy/aktualnosci/4697-i-kongres-polskiego-towarzystwa-nauk-o-bezpieczenstwie

Apeiron ponownie z tytułem Uczelni Liderów

Juliusz Piwowarski Apeiron

W dniu 14 czerwca 2017 r. w Pałacu Staszica w Polskiej Akademii Nauk odbyła się uroczysta gala podsumowująca VII edycję Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów 2017”, organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, na której Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” otrzymała Certyfikat Uczelnia Liderów 2017 r.

Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

Juliusz Piwowarski Apeiron

Z przyjemnością zawiadamiam że w dniu 22.03.2017 Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach podjęła uchwałę o nadaniu mi stopnia naukowego doktora habilitowanego. Jako podstawę do nadania stopnia wskazano moją książkę „Transdyscyplinarna istota kultury bezpieczeństwa narodowego” Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2016, ISBN 978‒83‒7467‒265‒8 oraz pozostałe osiągnięcia naukowo-badawcze.