I Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie

Juliusz Piwowarski Apeiron

W dniach 25-26 września 2017 r. odbył się I Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie. Powstało ono w 2013 r. z inicjatywy pracowników Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Jak stwierdził dotychczasowy przewodniczący prof. dr hab. Marian Cieślarczyk „Miniony okres funkcjonowania Towarzystwa, to czas pogłębionej refleksji nad naukami o bezpieczeństwie, głównie ich tożsamością metodologiczną – na ile podstawy metodologiczne nauk o bezpieczeństwie utrwalają ich aspekt poznawczy i utylitarny.” Więcej o kongresie tutaj: https://www.uph.edu.pl/pracownicy/aktualnosci/4697-i-kongres-polskiego-towarzystwa-nauk-o-bezpieczenstwie