Wizyta na Uniwersytecie Nebrija w Madrycie

Juliusz Piwowarski Apeiron

W dniach 18-20 września 2017 r. delegacja WSBPI „Apeiron” w Krakowie przebywała z oficjalną wizytą na Uniwersytecie Nebrija w Madrycie. Delegacja została powitana przez Rektora Uniwersytetu Nebrija dra Juana Cajóna. Podczas spotkania rektorów zostały omówione perspektywy współpracy między dwoma uczelniami, w tym prowadzenie wspólnych projektów naukowo-badawczych oraz organizacja konferencji naukowych. WSBPI „Apeiron” w Krakowie i Uniwersytet Nebrija w Madrycie podpisały umowę o współpracy w ramach programu Erasmus+. Umowa przewiduje wymianę studentów i kadry naukowo-akademickiej, organizację szkoleń dla pracowników Uczelni.
W ramach wizyty jej uczestnicy brali udział w konferencji XLII CICA (Conferencias Internacionales sobre Conflicto y Agresión) „Conflict and Cross-Cultural Dialogue” (Konflikt i Dialog Międzykulturowy) współorganizowanej przez Uniwersytet Nebrija w Madrycie, Nebrija-Santander Chair for Risks and Conflict Managment (Center on Conflict Studies) oraz Spanish Pugwash National Group. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele z ponad 30 państw z pięciu kontynentów, w tym z Chin, Iranu, Izraela, Palestyny, Bułgarii, Chorwacji, Danii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Kanady, USA, Rwandy, RPA, Ekwadoru, Kolumbii, Kuby i Polski.