Umowa o współpracy z Narodową Akademią Prokuratury Ukrainy w Kijowie

Juliusz Piwowarski Apeiron

W dniach 14 – 15 grudnia 2017r. podczas wizyty w Narodowej Akademii Prokuratury Ukrainy w Kijowie została podpisana umowa o współpracy między Akademią i WSBPiI Apeiron w Krakowie. Omówiono perspektywy przyszłych wspólnych działań, w tym wymiany kadry naukowo-dydaktycznej, prowadzenia szkoleń, kursów, organizacji konferencji, współpracy wydawniczej. W ramach wizyty przedstawiciele naszej uczelni wzięli udział w II Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji pt. „Przeciwdziałanie terroryzmowi: doświadczenie międzynarodowe i jego aktualność dla Ukrainy”. Na konferencji zostały omówione kwestie konceptualnych rozwiązań oraz prawnych i legislacyjnych aspektów przeciwdziałania terroryzmowi we współczesnym świecie.