n1

Redakcje i Rady Naukowe czasopism

Komitety Naukowe | Organizacje | Redakcje i Rady Naukowe | Ekspert na konferencjach

Redaktor naczelny czasopisma „Security Dimensions”.

Redaktor naczelny czasopisma „Kultura Bezpieczeństwa”.

Redaktor naczelny czasopisma „Security, Economy & Law”.

Member of Society and member of the Committee of Scientific Research and of the Board IPA, Idokan Poland Association, Scientific, Educational & Sportive Society.

Członek Rady Naukowej w „Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji”, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.

Członek Komitetu Naukowego rocznika „Studia nad Bezpieczeństwem”, od 2020 r., Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Członek Rady Naukowej czasopisma „Security Science Journal”, od. 2021 r., Institute for National and International Security (INIS), Serbia.

Komitety Naukowe | Organizacje | Redakcje i Rady Naukowe | Ekspert na konferencjach