Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

Juliusz Piwowarski Apeiron

Z przyjemnością zawiadamiam że w dniu 22.03.2017 Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach podjęła uchwałę o nadaniu mi stopnia naukowego doktora habilitowanego. Jako podstawę do nadania stopnia wskazano moją książkę „Transdyscyplinarna istota kultury bezpieczeństwa narodowego” Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2016, ISBN 978‒83‒7467‒265‒8 oraz pozostałe osiągnięcia naukowo-badawcze.