Umowa o współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy

Juliusz Piwowarski Apeiron

W dniu 20 stycznia 2017r. została podpisana umowa o współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy. Uczelnia którą reprezentował Kanclerz doc. Filip Sikora.jest najstarszą uczelnią niepubliczną w Bydgoszczy. Działa w oparciu o koncepcję uniwersytetu przedsiębiorczości, w modelu organizacji uczącej się. Misja tej uczelni została wypracowana w wyniku wieloletniego gromadzenia i rozwijania doświadczeń łączenia edukacji z nauką i przedsiębiorczością. Filarami działalności Wyższej Szkoły Gospodarki są umiejętności, kompetencje i praktyczne ich zastosowanie.