Apeiron uczelnią roku

Juliusz

Z wielką radością informuję, że decyzją Kapituły Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie została Laureatem Godła Uczelnia Wyższa Roku 2016. Tegoroczna edycja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Wśród tak dużej konkurencji Kapituła Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej wyróżniła Uczelnie zaangażowane w pracę dydaktyczną, kształtowanie wizerunku instytucji bogatej wartości. Certyfikat ten jest wyrazem uznania dla Uczelni za wdrażanie najlepszych praktyk edukacyjnych oraz promowanie przyjaznej kultury organizacyjnej.