Erasmus+ podpisanie umowy o współpracy

Juliusz

Dnia 1 czerwca 2016 r. została podpisana umowa o współpracy w ramach programu Erasmus+ pomiędzy Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie a Akademią Sił Lądowych im. Nicolae Balcescu w Sibiu (Rumunia). Akademię reprezentował jej Rektor BG Prof. Eng. Ghita Barsan. Podpisanie umowy bilateralnej umożliwia wyjazdy studentów na studia do uczelni partnerskiej, wyjazdy kadry akademickiej w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelni partnerskiej oraz wyjazdy pracowników do uczelni partnerskiej w celach szkoleniowych.