Konferencja w ACK Cyfronet

foto Juliusz

Dnia 4 marca 2016 r. w Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet w Krakowie odbyła się konferencja, podczas której Wiceprezes Rady Ministrów, minister dr Jarosław Gowin podsumował pierwsze 100 dni pracy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do priorytetów zaliczył: innowacyjność, jakość kształcenia i badań oraz deregulację szkolnictwa wyższego.