Kierowanie projektami badawczymi
Międzynarodowy projekt bad. Normative beliefs and values as regulatory mechanisms of behaviour in members of dispositional groups, sygn.. IP/46/VSBM/2017; Dr hab. Juliusz Piwowarski, Prof. WSBPI (kierownik projektu), Ing. Lucia Kováčová, PhD. (zastępca kierownik projektu), Mgr. Katarína Pivoňková (zespół badawczy), Mgr. Ladislav Kručanica, PhD. (zespół badawczy), Dr hab. prof. nadzw. Mariusz Ozimek (zespół badawczy), Dr hab. prof. nadzw. Arkadiusz Stanula (zespół badawczy).

Projekt badawczy 1/IX.2016-X.2017/CRISD/DIFIN, Nauki o bezpieczeństwie. Pomiędzy kulturą bezpieczeństwa a studiami bezpieczeństwa, dr hab. Juliusz Piwowarski, Prof. WSBPI, realizacja: lata IX.2016-X.2017. Efekt projektu to publikacja naukowa J. Piwowarski, Nauki o bezpieczeństwie. Między kulturą bezpieczeństwa a studiami bezpieczeństwa, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8085-683-7

Projekt badawczy 1/2016/NWIBBO/KNASB, System zarządzania kryzysowego w Polsce i jego wpływ na bezpieczeństwo państwa, dr hab. Juliusz Piwowarski, Prof. WSBPI (kierownik projektu), Stanisław Frankiewicz (zespół badawczy), Karolina Janas (zespół badawczy), Mateusz Drąg (zespół badawczy), Jerzy Kubik (zespół badawczy), Piotr Bednarski (zespół badawczy), realizacja: lata 2016-2017

Projekt badawczy 2/2016/NWIBBO/KNASB, Straż Pożarna i jej zadania w systemie ochrony bezpieczeństwa publicznego, dr hab. Juliusz Piwowarski, Prof. WSBPI (kierownik projektu), Przemysław Byrski (zespół badawczy), Szymon Stanek (zespół badawczy), Sandra Koterba (zespół badawczy), Tadeusz Wojtyczka (zespół badawczy), Ewelina Maniek (zespół badawczy), Przemysław Rojek (zespół badawczy), realizacja: lata 2016-2017

Międzynarodowy projekt badawczy zrealizowany za granicą Kultura bezpieczeństwa a etyka policyjna, realizacja lata 2009-2014 Słowacja. Efektami projektu są publikacje naukowe J. Piwowarski, Police Officer’s Ethics, Podhájska 2013, ISBN 978- 80-896080-2-7; J. Piwowarski, Security Culture and Self-Improvement. From the Ancient Kshatriya to Modern Samurai, Podhájska 2015, ISBN 978-80-89608-22-5

Międzynarodowy projekt badawczy 2/KFiTB/2011/2012: Osobowościowe i behawioralne wyznaczniki zachowania jednostki w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, Axiological, personality and behavioral determinants of an individual’s behaviour in a situation of danger, Ido – ruch dla kultury. Movement for Culture, Uniwersytet Rzeszowski 2015, vol. 15, no. 1-4, p-ISSN 2084-3763; e-ISSN 2082-7571, s. 86–93.

J. Piwowarski, Fenomen bezpieczeństwa. Pomiędzy zagrożeniem a kulturą bezpieczeństwa, Kraków 2014, ISBN 978-83-64035-18-0; J. Piwowarski, Ethos rycerski. Przyczynek do budowy kultury bezpieczeństwa policji, Kraków 2014, ISBN 978-83-64035-16-6

Międzynarodowy projekt badawczy 11/IBNSP/2013/2014: Aksjologiczne aspekty zachowania członka grupy dyspozycyjnej w sytuacji zagrożenia. Efektem projektu jest publikacja naukowa J. Piwowarski, W. Czajkowski, D. Ambroży, S. Kočan, Угроза безопасности: личностные и бихевиоральные факторы в контексте формирования поведения будущего служащего силовых структур, Теория и практика физической культуры, nr 4, Moskwa 2014.

Międzynarodowy projekt badawczy 16/IBNSP/2013/2014: Międzynarodowe konteksty bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Kraków 2014, ISBN 978-83-64035-21-0.

Międzynarodowy projekt badawczy 1/KFB/EAS/2009–2012: Współczesny wojownik. Intelektualizacja szkolenia taktyczno-technicznego, Интеллектуализация процесса физического воспитания в контексте формирования отдельных элементов культуры безопасности [Intelectualization of Physical Education in View of Single Aspects of Safety Culture], Теория и практика физической культуры, nr 11, ISSN 0040-3601, Moskwa 2013, s. 31–35.

Projekt badawczy 1/IBNSP/2012–2013: Wybrane zagadnienia terroryzmu lewackiego, Terroryzm lewacki. Wybrane zagadnienia, Kraków 2013, ISBN 978-83-935353-0-9.

Projekt badawczy 1/IBNSP/2010/2015/S: Wymiary kultury bezpieczeństwa. Efektem tego projektu są trzy zwarte publikacje naukowe. J. Piwowarski, Etyka funkcjonariusza policji. Źródła, motywacje, realizacja, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie, Kraków 2012, ISBN 978-83-930321-6-7;

Międzynarodowy projekt badawczy 1/KFiTB/2010–11: Filozofia bezpieczeństwa. Efektem projektu jest publikacja naukowa Zeszyt Naukowy APEIRON, 2011, nr 5, ISSN 2081-2906, (ss. 322).

Międzynarodowy projekt badawczy 2/KFiTB/2010–11: Identyfikacja, zapobieganie i przeciwdziałanie dysfunkcjom w administracji i zarządzaniu bezpieczeństwem. Efektem projektu jest publikacja naukowa Zeszyt Naukowy APEIRON, J. Piwowarski, M. Grzybowska (red.), 2011, nr 6, ISSN 2081-2906, (ss. 376).

Projekt badawczy 1/KFB/PZJJ/2010/2011: Filozofia bezpieczeństwa, Efektem projektu jest monografia recenzowana J. Piwowarski, Etos rycerski i jego odmiany w koncepcji Marii Ossowskiej. Przyczynek do budowy kultury bezpieczeństwa, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2010, ISBN 978-83-930321-7-4, 2 ark. wyd. (ss. 71).