Organizacje i Towarzystwa Naukowe
Członek Coloquio Internacional sobre Cerebro y Agresion (CICA)

Członek Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie, UP-H w Siedlcach, od 2016.

Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (PTS), Sekcja Socjologicznych Problemów Bezpieczeństwa Narodowego, Oddział we Wrocławiu, od 2016.

Członek European Association for Security, Kraków, od 2013.

Członek Academy of Safety and Bases of Health – a foreign member of the Academy, Kijów 2012; honorowy profesor ASBH Ukraina, od 2012.

Członek Scientific Council of Eastern European Development Agency, Podhajska, od 2012.

Członek International Martial Arts And Combat Sports Scientific Society, od 2012.