Nagrody i Wyróżnienia
Honorowy profesor, tytuł nadany decyzją Zarządu i Prezydenta Europejskiego Instytutu Edukacji Przyszłości (European Institute of Further Education), Podhajska, Słowacja, 2017.

Medal XX-lecia Stowarzyszenia Idokan Polska, Rzeszów, 2015.

Międzynarodowy Komitet Antykryminalny i Antyterorystyczny Medal „Za sprzyjanie organom spraw wewnętrznych” – za zasługi dla Międzynarodowego Ruchu Antykryminalnego i Antyterorystycznego, oraz za istotny wkład w rozwój organizacji МААK, osobisty udział w propagowaniu idei WAAF i sprzyjanie w walce z przejawami kryminalnymi, 2015.

Medal Armed Forces of General Milan Rastislav Štefánik – nagroda Komendanta-Rektora Uczelni AOS, 14.10.2015.

Złota odznaka Honorowego członka Polskiego Związku Kickboxingu, 2015.

Medal Armed Forces of General Milan Rastislav Štefánik w 40-lecie założenia Uczelni, 2014.

Medal Klubu Vojenských Výsadkárov Slovenskej Republiky, Pamätnú Medailu k 100. Výročiu udelenia patentu vynálezcovi padáka Štefanovi Baničovi, Podhájska, 2014.

Pamätná plaketa pri príležitosti 5. Výročia vzniku Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach a 10. Výročia bezpečnostného vzdelávania v Košiciach, 2011.

Middle Cross of the Hungarian Falcon Order for activities in the field of International Relations, The Senate od the Central European Institute of Public Safety and Crime Prevention, 2008.