Krajowe monografie
J. Piwowarski, J. Gierszewski (red.) W poszukiwaniu tożsamości nauk o bezpieczeństwie, , Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8085-601-1

J. Piwowarski, Nauki o bezpieczeństwie. Między kulturą bezpieczeństwa a studiami bezpieczeństwa, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8085-683-7

J. Piwowarski (red.), System zarządzania kryzysowego w Polsce. Wybrane aspekty, Naukowo-Wydawniczy Instytut Badań Bezpieczeństwa i Obronności WSBPI „Apeiron” w Krakowie, Kraków–Katowice 2018, ISBN 978-83-64035-60-9

J. Piwowarski, Nauki o bezpieczeństwie. Zagadnienia elementarne, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2016 , ISBN 978–83–64035–47–0 (ss. 215)

J. Piwowarski, Transdyscyplinarna istota kultury bezpieczeństwa narodoweg, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2016, ISBN 978-83-7467-165-8 (ss. 531)

J. Piwowarski, W. Czajkowski, Psychospołeczne i aksjologiczne determinanty kultury bezpieczeństwa służb mundurowych, Słupsk 2015, ISBN 978-83-943337-6-8

J. Piwowarski, Funkcje teorii nauk o bezpieczeństwie, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2014, ISBN 978-83-64035-29-6 (ss. 258).

J. Piwowarski, P. Bogdalski, Międzynarodowe konteksty bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, Kraków 2014, ISBN 978-83-64035-21-0 (ss.381)

W. Pokruszyński, J. Piwowarski, Teoria bezpieczeństwa, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2014, ISBN 978-83-64035-19-7 (ss. 256)

J. Piwowarski, Fenomen bezpieczeństwa. Pomiędzy zagrożeniem a kulturą bezpieczeństwa, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2014, ISBN 978-83-64035-18-0 (ss. 208)

J. Piwowarski, Ethos rycerski. Przyczynek do budowy kultury bezpieczeństwa policji, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2014, ISBN 978-83-64035-16-6 (ss. 192)

T. Ambroży, J. Piwowarski, S. Badeński, Polski Związek Ju-jitsu a bezpieczeństwo: sprawność, skuteczność, organizacja, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2013, ISBN 978-83-64035-06-7 (ss. 217)

J. Piwowarski, J. Depo, P. Pajorski, Fundamentalizm islamski a terroryzm w XXI wieku, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2013, ISBN 978-83-64035-09-8 (ss. 292)

J. Piwowarski, P. Pajorski, Terroryzm lewacki. Wybrane zagadnienia, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2013, ISBN 978-83-935353-0-9 (ss. 150)

J. Piwowarski, Samodoskonalenie i bezpieczeństwo w samurajskim kodeksie Bushido, Collegium Columbinum, Kraków 2011, ISBN 978-83-7624-057-2 (ss. 393)