Artykuły w krajowych czasopismach
J. Piwowarski, The Concept of Sustainable Development – the Factor of a Local Security Culture, “Security Dimensions. International and National Studies”, 2018, ISSN 2353-7000, nr 25, s. 30–42, DOI 10.24356/SD/25/1

J. Piwowarski, V. Porada, Basic Concept s of Security Sciences Theory in Security Studies from the Czech Perspective, “Security Dimensions. International and National Studies”, 2017, ISSN 2353-7000, nr 24, s. 30–49, DOI 10.24356/SD/24/1

J. Piwowarski, W. M. Sokołowski, Genesis of Administrative Aspect of the II Stream of Security Culture. Western Perspective, “Security Dimensions. International and National Studies”, 2017, ISSN 2353-7000, nr 23, s. 200–212, DOI 10.24356/SD/23/12

J. Piwowarski, T. Ratusiński, Mathematical Thinking and Verifying Erroneous Intuition within the Context of Security. A Case Study, “Security Dimensions. International and National Studies”, 2017, ISSN 2353-7000, nr 23, s. 165–174, DOI 10.24356/SD/23/9

J. Piwowarski, Social Capital and Human Capital in Overcoming Risks as Elements of Security Culture, “Security Dimensions. International and National Studies”, 2017, ISSN 2353-7000, nr 23, s. 110–114, DOI 10.24356/SD/23/5

T. Grabińska, J. Piwowarski, Tao of Security. A Study of Far-Eastern Security Culture Genesis, “Security Dimensions. International and National Studies”, 2017, ISSN 2353-7000, nr 22, s. 30–54, DOI 10.24356/SD/22/1.

J. Piwowarski, L. Stanek, Socjologia bezpieczeństwa i jej związki z innymi naukami społecznymi, „Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego”, Rok X – 2016, cz. 4, ISSN 1898-3189, s. 269–282.

J. Piwowarski, W. Czajkowski Behavioural and motivational factors of individual’s behaviour in emergency situation, „Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego”, Rok X – 2016, cz. 3, ISSN 1898-3189, s. 195–212.

N. Bobrov, J. Mandelík, P. Havaj, V. Rábek, J. Piwowarski, Possibility of the Evaluation of Injuries of an Unbelted Passenger in a Vehicle and the Need for Special Procedures while Inspecting the Site of the Accident, “Security Dimensions: International and National Studies”, 2016, nr 20, ISSN 2353-7000, s. 132–164, DOI 10.24356/SD/20/7.

W. J. Cynarski, J. Piwowarski, Japanese Security Culture in the Global Village. The Budo Charter as a Modernized Element of Ancient Military Tradition, “Security Dimensions: International and National Studies”, 2016, nr 20, ISSN 2353-7000, s. 30–50, DOI 10.24356/SD/20/1.

J. Piwowarski, L. Stanek, Prolegomena do socjologicznego ujęcia problematyki nauk o bezpieczeństwie, “Security, Economy & Law. Scientific Journal”, 2016, nr 3, ISSN 2299-4041, s. 86–101.

A. Kwiatkowski, T. Ambroży, D. Mucha, J. Omorczyk, J. Piwowarski, Analiza wybranych składników przygotowania motorycznego zawodniczek uprawiających kickboxing na różnym poziomie mistrzostwa sportowego, “Security, Economy & Law. Scientific Journal”, 2016, nr 3, ISSN 2299-4041, s. 33–46.

T. Ambroży, M. Zalas, D. Mucha, P. Snopkowski, J. Piwowarski, Analiza skuteczności ciosów zawodników boksu zawodowego w wadze ciężkiej, “Security, Economy & Law. Scientific Journal”, 2016, nr 3, ISSN 2299-4041, s. 18–32.

J. Gierszewski, J. Piwowarski, J. Pruchniak, Perception of Apoliticism of the Police, “Security Dimensions: International and National Studies”, 2016, nr 19, ISSN 2353-7000, s. 30–54.

T. Ambroży, A. Kwiatkowski, D. Mucha, J. Piwowarski, Changes in the physical endurance of kickboxers in the preparatory phase, „Security Dimensions: International & National Studies”, 2016, nr 18, ISSN 2353-7000, s. 80–91.

J. Gierszewski, J. Piwowarski, Theoretical Basics of Societal Security, „Security Dimensions: International & National Studies”, 2016, nr 18, ISSN 2353-7000, s. 30–48.

J. Piwowarski, W. Czajkowski, Strumienie kultury bezpieczeństwa w perspektywie wpływu społecznego, „Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego”, Rok X – 2016, cz. 2, ISSN 1898-3189, s. 133–152.

J. Piwowarski, T. Ratusiński, Myślenie matematyczne a weryfikacja błędnej intuicji w kontekście bezpieczeństwa. studium przypadku, “Security, Economy & Law. Scientific Journal”, 2016, nr 2, ISSN 2299-4041, s. 45–53.

T. Ambroży, A. Kwiatkowski, D. Mucha, K. Wrześniewski, J. Piwowarski, Training Load and Training Effectiveness in The Preparatory Phase by the Case of Kickboxing Fighters of UKS Gladiator Club, „Security Dimensions: International & National Studies”, 2016, nr 17, ISSN 2353-7000, s. 142–156.

W. Czajkowski, J. Piwowarski, Japońska koncepcja kreowania bezpieczeństwa, „Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje”, 2016, nr 22, ISSN 2299-4033, s. 346–362.

K. Holcr, V. Porada, E. Bruna, J. Piwowarski, Funkce, struktura, metody a metodologie vědeck ého poznání, „Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje”, 2016, nr 22, ISSN 2299-4033, s. 189–204.

D. Mucha, T. Ambroży, D. Mucha, K. Latinek, J. Piwowarski, Postawa ciała zawodnika klasy mistrzowskiej w Ju-Jitsu, studium przypadku, „Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje”, 2016, nr 22, ISSN 2299-4033, s. 61–80.

M. Rozwadowski, J. Piwowarski, Działania policji zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników wybranych rodzajów turystyki aktywnej, „Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje”, 2016, nr 21, ISSN 2299-4033, s. 210–221.

J. Piwowarski, M. Rozwadowski, System zarządzania kryzysowego jako element bezpieczeństwa narodowego, „Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne”, nr 7(1)/2016, Ostrowiec Świętokrzyski, ISSN 2300-1739.

J. Piwowarski, Szkoła karate – wychowanie i trening w kulturze bezpieczeństwa personalnego i kolektywnego, „Security, Economy & Law. Scientific Journal”, nr 10, Cracow 2016, ISSN 2299-4041.

J. Piwowarski, J. A. Piwowarski, Koncepcja organizacji uczącej się jako strategia budowania II filaru kultury bezpieczeństwa, „Security, Economy & Law. Scientific Journal”, nr. 10, Cracow 2016, ISSN 2299-4041.

J. Piwowarski, Polska koncepcja kultury bezpieczeństwa. Reminiscencje z okazji 70 rocznicy urodzin profesora Mariana Cieślarczyka, „Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego”, Rok X – 2016, cz. 1, ISSN 1898-3189, s. 35–60.

J. Piwowarski, W. Czajkowski, B. Soliński, Š. Kočan, Axiological, personality and behavioral determinants of an individual’s behaviour in a situation of danger, “Ido – ruch dla kultury. Movement for Culture”, Uniwersytet Rzeszowski 2015, vol. 15, no. 1-4, p-ISSN 2084-3763; e-ISSN 2082-7571, s. 86–93

J. Dworzecki, J. Piwowarski, Crime Prevention System in the Slovak Republic. Introduction to the Issue, „Security Dimensions: International & National Studies”, 2015, nr 16, ISSN 2353-7000, s. 102–126.

J. Piwowarski, A. Czop, The Current Migration as a Factor of the Terrorist Threat in Europe and Poland, „Security Dimensions: International & National Studies”, 2015, nr 16, ISSN 2353-7000, s. 48–73.

J. Piwowarski, W. Czajkowski, Š. Galla, Values as Control Mechanisms for the Behaviour of Members of a Detached Police Group, “Internal Security”, 2015 (july-december), s. 143-156.

J. Piwowarski, M. Rozwadowski, The Basis of Security Management by Bushido Concept as a Premise of “Toyota Way” , „Security Dimensions: International & National Studies”, 2015, nr 15, ISSN 2353-7000, s. 115–132.

J. Piwowarski, The National Security Culture and the Power of the State. A Scientific Study, „Security Dimensions: International & National Studies”, 2015, nr 15, ISSN 2353-7000, s. 31–48.

J. Piwowarski, Prolegomena do socjologii jednostek specjalnych – na kanwie teorii grup dyspozycyjnych Jana Maciejewskiego, „Grupy dyspozycyjne w systemie współpracy transgranicznej na rzecz bezpieczeństwa”, J. Maciejewski, A. Sokołowska, M. Stochmal (red.), Socjologia LXII, Wrocław 2015, ISSN 0239-6661.

J. Piwowarski, M. Rozwadowski, Strategia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Cele i zadania, „Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje”, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2015, nr 19, ISSN 2299-4033, s. 45–57

J. Piwowarski, J. Dziubiński, Unipolarity: benefits ang long perspective durability, „Security Dimensions: International & National Studies”, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie, Kraków 2015, nr 14, ISSN 2353-7000, s. 108–118.

K. Holcr, V. Porada, J. Holomek, J. Piwowarski, Theoretical fundations of Police Sciences, „Security Dimensions: International & National Studies”, Kraków 2015, nr 14, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie, ISSN 2353-7000, s. 17–28.

J. Piwowarski, Three pillars of security culture, „Security Dimensions: International & National Studies”, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie, Kraków 2015, nr 14, ISSN 2353-7000, s. 10–16.

J. Piwowarski, Podstawowe kategorie nauk o bezpieczeństwie, „Elementy teorii i praktyki transdyscyplinarnych badań problemów bezpieczeństwa” A. Filipek (red.), t. IV, Odkrywanie znaczeń w naukach o bezpieczeństwie, Monografie nr 158, Siedlce 2015, ISSN 2083-4179, s. 185–204.

J. Piwowarski, L. Stanek, Rozwój osobowości i samorealizacja jako istota bezpieczeństwa w wymiarze indywidualnym i społecznym, „Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje”, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, nr 17, Kraków 2015, ISSN 2299-4033, s. 159–170

K. Holcr, V. Porada, J. Holomek, J. Piwowarski, Social determinants of police (to adjust for security, or safety) sciences, „Security Dimensions: International & National Studies”, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie, Kraków 2015, nr 13, ISSN 2353-7000, s. 78–87

J. Piwowarski, P. Węglarz, Is terrorism perceived in security studies as an effective strategy?, „Security Dimensions: International & National Studies”, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie, 2014, nr 12, ISSN 2353-7000, s. 205–211

J. Piwowarski, The continued transfer of Japanese security culture: form ancient to modern Bushido, “Security Dimensions: International & National Studies” 2014, nr 11, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie, ISSN 2353-7000, s. 162–181

J. Piwowarski, Wide Comprehension of Securitology in Culture of National Securit, “Security Dimensions: International & National Studies”, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie, nr 10, 2013, ISSN 2299-4041, s. 35–38

J. Piwowarski, W. Czajkowski, P. Spilý, Wartości i przekonania normatywne jako mechanizmy regulacyjne zachowania członka policyjnych grup dyspozycyjnych, „Przegląd policyjny”, nr 2 (114), Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2014, ISSN 0867–5708, s. 173–198.

J. Piwowarski, Siła moralna a kultura bezpieczeństwa. Zastosowanie japońskich koncepcji dla rewitalizacji Zachodu, „Acta Pomerania. Problemy bezpieczeństwa”, J. Gierszewski, J. Piwowarski (red.), Chojnice 2013, ISSN 2080-6183

J. Piwowarski, Bushido. Kodeks etyczny japońskiej kultury bezpieczeństwa, „The Polish Journal of The Arts and Culture”, 7 (4/2013), Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2013, ISSN 1643-1243, s. 123–137

W. Czajkowski, J. Piwowarski, Š. Kočan, B. Soliński, Aksjologiczno-psychologiczna interpretacja pierwszego filaru japońskiej kultury bezpieczeństwa, „The Polish Journal of The Arts and Culture”, 7 (4/2013), Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2013, ISSN 1643-1243, s. 55–77

J. Piwowarski, L. I. Sopilnyk, Polish School of Security Culture and Defense. An outline of the conception of Marian Cieślarczyk, “Security, Economy & Law. Scientific Journal”, no. 1, Cracow 2013, ISBN 978-83-64035-01-2, ISSN 2299-4041, s. 5–18

J. Piwowarski, Kardynalne Cnoty Bushido, „Elementy teorii i praktyki transdyscyplinarnych badań problemów bezpieczeństwa”, M. Cieślarczyk, A. Filipek, A. W. Świderski, J. Ważniewska (red.), tom 1, Monografie nr 139, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Transdycyplinarne Centrum Badania Bezpieczeństwa im. Prof. K. Bogdańskiego, Siedlce 2013, ISSN 2083-4179, s. 83–93

J. Piwowarski, Tradition and Modernity of Japanese Security Culture, “Security Dimensions and Socio-Legal Studies”, no. 7, June, Cracow 2012, ISSN 2081-2906, s. 118–126

J. Piwowarski, M. Urbaniak, Introductory remarks on Far Eastern cultural aspects of organization administration and management, “Ido Movement for Culture Journal of Martial Arts Anthropology”, vol. 12, no. 1 (2012), Idokan Poland Association Uniwersytet Rzeszowski 2012, ISSN 1730-2064, s. 7–10

Š. Kočan, J. Piwowarski, M. Sokołowki, Funkcjonalność administracji według koncepcji Henri’ego Fayola. Drugi filar kultury bezpieczeństwa, „Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje”, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2012, nr 11, ISSN 2299-4033, s. 11–22

J. Piwowarski, 9 kanonów rządzenia cesarstwem. Chińska kultura bezpieczeństwa, „Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje”, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2012, ISSN 2299-4033, nr 9, s. 44–54

J. Piwowarski, Intercultural origins of the study of security – a comparison between the Far East and the West, „IDO–Ruch dla kultury”, 2011, vol. 11, no. 1–4, Uniwersytet Rzeszowski, ISSN 1730-2064, s. 15–25

J. Piwowarski, Społeczeństwo informacyjne a kultura bezpieczeństwa, „Zeszyt Naukowy Apeiron”, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2011, nr 6, ISSN 2081-2906, s. 161–174

J. Piwowarski, Bezpieczeństwo i samodoskonalenie jako elementy świętej Drogi Wojownika, „Zeszyt Naukowy Apeiron” Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2011, nr 6, ISSN 2081-2906, s. 231–245

W. Czajkowski, J. Piwowarski, Administrowanie jakością życia człowieka poprzez system Modern Bushido, „IDO – Ruch dla kultury”, t. 10, ISSN 1730-2064, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2010, s. 17–23